Biểu công khai theo TT36_2020-2021

  08/11/2020

 

 

           UBND QUẬN TÂY HỒ                                                                             Biểu mẫu 01

TRƯỜNG MẦM NONTHÀNH CÔNG

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

 Năm học: 2020 -2021

(Ban hành kèm theo QĐ số:  /QĐ-MNTC  ngày … / …. /2020)

 

STT

NỘI DUNG

ĐẠT

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ đạt được

- Thực hiện theo quy định tại TT liên tịch số 13/2016/TTLT-BYTngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới: Trẻ đạt cân nặng và chiều cao theo quy định của độ tuổi:
+ Trẻ đạt sức khỏe loại 1 trên: 98%
+ Trẻ đạt sức khỏe loại 2 dưới: 98%
+ Không có trẻ đạt sức khỏe loại 3.
- Phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi so với đầu năm học và khống chế tỷ lệ trẻ có cân nặng cao hơn độ tuổi.
- Trẻ khỏe mạnh vui vẻ tự tin và tích cực tham gia các hoạt động.

 

II

Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được

- Đạt yêu cầu PT toàn diện đối với trẻ ở từng độ tuổi:
+ Nhà trẻ đạt          : 88 % trở lên;
+ Mẫu giáo bé đạt  : 90% trở lên;
+ Mẫu giáo nhỡ đạt: 90% trở lên;
+ Mẫu giáo lớn: 100% TENT hoàn thành chương trình GDMN và đạt trên 95% các chỉ số theo Bộ chuẩn phát triển TENT.
- Trẻ giao tiếp, ứng xử, chào hỏi lễ phép đúng mực; biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với hoàn cảnh
- Trẻ mạnh dạn tự tin trong các hoạt động
- Trẻ có tính tự lập cao: Biết tự vệ sinh cá nhân, tự phục vụ bảo vệ bản thân;
- Trẻ thích ứng nhanh với môi trường mới.

 

 

III

Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

- Đảm bảo thực hiện có chất lượng Ch/trình GDMN do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 25 tháng 7 năm 2009 theo Thông tư số 17/2009/TT-BGD-ĐT ngày 25/7/2009 và chỉnh sửa bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng12 năm 2016
- Xây dựng và thực hiện có chất lượng chương trình Nhà trường:
 

IV

Các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục

- Cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ theo Điều lệ trường mầm non; đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đảm bảo theo TT số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010, TT 34/2013 và Văn bản hợp nhất tháng 3/2015 (đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng)
- Đội ngũ CB,GV,NV đạt chuẩn trở lên, được bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên liên tục.
- Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa CMHS và Nhà trường.
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của Nhà trường./.

 

 

 

Xuân La, ngày … tháng ….. năm 2020
           

                  HIỆU TRƯỞNG
 
 


                    Đỗ Thị Yến

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

              UBND QUẬN TÂY HỒ                                                                          Biểu mẫu 02

TRƯỜNG MẦM NON THÀNH CÔNG

                                                                                                      

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế

 Năm học: 2020 - 2021

(Ban hành kèm theo QĐ số:   /QĐ-MNTC  ngày    /   /2020)

 

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

 88

 

 

17

26

15 

30

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

 88

 

 

17

26

15 

30

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

0

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

 88 

 

 

17

26

15 

30

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

88

 

 

17

26

15 

30

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

88

 

 

17

26

15 

30

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

81

 

 

 17

22

14

28

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

 

 

 

0

0

0

0

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

 

 

 

17

26

15 

30

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

 

 

 

0

0

0

0

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 

 

 

4

1

2

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

88

 

 

17

26

15 

30

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

17 

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

26

15 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuân La, ngày 24 tháng 09 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

  Đỗ Thị Yến

 

 

 

 

            UBND QUẬN TÂY HỒ                                                                     Biểu mẫu 03

TRƯỜNG MẦM NONTHÀNH CÔNG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học: 2020 -2021

(Ban hành kèm theo QĐ số:     /QĐ-MNTC ngày    /10/2020)

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

10

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

10

2.9

2

Phòng học bán kiên cố

 

 

3

Phòng học tạm

 

 

4

Phòng học nhờ

 

 

III

Số điểm trường

 

 

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

1500

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

250

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

80

 2.9

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

38

 2.9

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

10

 0.6

4

Diện tích hiên chơi (m2)

40

 0.6

5

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

60

 

6

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

82

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

16

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

16

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

 

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

8

3.6 bộ/sân chơi

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

6 máy tính

1 máy chiếu

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà v sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh

 X

 

XIII

Nguồn đin (lưới, phát điện riêng)

 X

 

XIV

Kết nối internet

 X

 

XV

Trang thông tin đin tử (website) của cơ sgiáo dục

 X

 

XVI

Tường rào xây

 x

 

 

....

 

 

 

 

Xuân La, ngày     tháng     năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

  Đỗ Thị Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           UBND QUẬN TÂY HỒ                                                                             Biểu mẫu 04

TRƯỜNG MẦM NON THÀNH CÔNG

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở GDMN

 Năm học 2020 - 2021

(Ban hành kèm theo QĐ số:  /QĐ-MNTC ngày …/ …. /2020)

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

26

 

 1

 6

13 

 3

 3

 23

 3

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

 15

 

 

3

 9 

3

 

 15

 

 

 

 

 

 

1

Nhà trẻ

 

 

 

 3

2

 

 3

 

 

 

 

 

 

2

Mẫu giáo

 10

 

 

 3

  6 

1  

 

 10

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 2

 

1

1 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 1

 

 

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 9

 

 

 5

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên kế toán

1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên y tế

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nhân viên nấu ăn

 2

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên bảo vệ, lao công

 3

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuân La, ngày tháng năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Bình luận

Tin tức liên quan

Biểu công khai 05

Biểu mẫu 0 5 UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH CÔNG   THÔNG BÁO C ông khai...

LỄ HỘI TÉ NƯỚC SONGKRAN

Tuần lễ tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực... của vương quốc Thái Lan đã khép lại bằng lễ hội té nước Songkran. Không...

FAIRY WORLD/ HAPPY HALLOWEEN

Bên cạnh những ngày như Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Giáng Sinh…Halloween cũng là một ngày Hội mà các bé thiếu nhi rất...

Liên hệ với chúng tôi

Trường mầm non Fairy World

  • Địa chỉ: Cụm 1 ngách 46, ngõ 89 Lạc Long Quân, P.Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
  • Điện thoại: 0969 998 258
  • Email: fairyworld.kindergarten@gmail.com

-

Đăng ký nhận thông tin và ưu đãi